คุณกลิ่นแก้ว นกขมิ้น บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ เครื่องดื่มสตาร์บัคส์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

 
บริษัท ดิจิตอลเซิร์ฟ จำกัด มอบผลิตภัณฑ์อ่างล้างมือพกพา (Portable Toilet) แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obesity Hypoventilation Syndrome. What’s the update?

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์หรือท่านสามารถลงทะเบียนเข้าฟังออนไลน์

 
คุณประยูรศรี สรรพกิจ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พญ.ศรีวัลย์ เตียจันทร์พันธุ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

 
บริจาคเงินจัดซื้อเครื่องช่วยส่องตรวจหลอดลมระบบวิดีทัศน์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
นักศึกษาพยาบาลรามาธิบดี เข้ารับทุนการศึกษา มอบพวงมาลัยแสดงความขอบคุณและรับโอวาท

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุรศักดิ์ มุกประดับ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณนินนาท ชลิตานนท์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages