เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี เปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๙ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Update ข้อมูลเวชระเบียน

ทาง Online ได้แล้ววันนี้

ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

SPECIAL TECHNIQUES IN BREAST & ENDOCRINE SURGERY 2019

24-25 Sep 2019, 810AB room 8th floor Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building

"เรื่องเพศ" จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30-23.00 น. ทาง true visions 42

กิจกรรม “ร่วมกันทำความดี ด้วยการบริจาคอวัยวะและดวงตา”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 และลานกิจกรรม อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมและนิทรรศการ ๕๔ ปี พระราชทานกำเนิดรามาธิบดี ใต้ร่มพระบารมีจักรีนฤบดินทร์ “๔ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๐๘”

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

อบรมวิชาการ วิธีการประเมินการทำความสะอาดมือของบุคลากรตามโอกาสการทำความสะอาดมือในโรงพยาบาล “Train the Trainer for Hand Hygiene Audit Phase 2”

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี รอบคัดเลือก ด้านสนับสนุน

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 กิจกรรมรับน้องข้ามฟากรถไฟ ประจำปี 2562 และพิธีมอบชุดปฏิบัติการทางคลินิกแก่นักศึกษาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ ห้องบรรยายชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages