ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
ภาวะโลหิตจางมีผลต่อความฉลาดในเด็กจริงหรือ?

ผู้เขียน : อ. ดร. พญ.เดือนธิดา ทรงเดช หน่วยโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Ramathibodi-Thammasat Joint conference Comprehensive Prostate Cancer Management

March 18, 2020 (Wednesday) 08.50-12.00 a.m. @ Room 907 Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building Faculfy of Medicine Ramathibodi Hospita...

 
ป้องกันโรคติดเชื้อใน Nursery

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ : เอกพจน์ รอดชาวนา

 
คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

 
คุณชยุตม์พงศ์ สุขเจริญผล มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 
โรคภูมิแพ้ในที่ทำงานที่พบบ่อย
 
กลุ่มผู้สนับสนุนผลงาน "ผู้ค้นพบดวงแก้วแห่งปัญญา" โดย คุณพไรวา ไรวา มอบเงินบริจาคจำนวน 2,150,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิน...
 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณณฐวรรณ ขมชุณศรี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages