ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี รอบคัดเลือกด้านการบริการ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 “Pharma Land ดินแดนสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เสวนา “Moving Forward ทิศทางรามาฯ ก้าวต่อไป”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ต้อนรับ Prof. Denis Le Bihan, Director of Neurospin Institute, CEA ฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

รับสมัครบุคลากรสายสุขภาพเข้ารับการอบรมหลักสูตร “Organ Donation Innovative Strategies for Southeast Asia” รุ่นที่ 1

วันที่ 13 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562

"ควันบุหรี่ในบ้าน" เด็กหอบเฉียบพลันฉุกเฉิน

แนะนำครอบครัวเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง: จัดสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปราศจากควันบุหรี่

โครงการฝึกอบรมการตรวจคัดกรองการได้ยินทารกแรกเกิด รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 493

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

คุณเกรียงศักดิ์ ลิ้มประจวบลาภ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

อบรมโครงการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารภายในด้วยเครือข่ายสื่อสารรามาธิบดี (1:20) เรื่อง “การสร้างแรงจูงใจเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910BC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง “Design My Life ชีวิตออกแบบได้”

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages