โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 504

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
กรมปศุสัตว์และคณะทำงานโครงการรณรงค์บริโภคไข่ไก่ 300 ฟอง มอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ ห้องผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณพรทิพย์ ธนไพศาล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
เภสัชกรสุเพียร-เภสัชกรหญิงมันทนา สุทธานุรักษ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
งาน “การแข่งขันเดิน-วิ่งประเพณี รามาฯ สามัคคี” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“๑๙ ธันวาคม วันอาภากรรำลึก” ประวัติศาสตร์ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ บริเวณศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการแพทย์แผนจีน ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเรียน 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
คณะผู้บริหาร โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Mr.Andrew Biggs เข้าพบ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และทีมบริหาร

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มอบทุนและแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages