งานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ค่ายสำหรับเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด ครั้งที่ 2”

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม Research Camp 2019 ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมผู้เชี่ยวชาญทางด้านความรุนแรงในครอบครัวขององค์การอนามัยโลก (WHO Expert Group Meeting)

ในวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงฟังปาฐกถา กัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดโครงการช่วยเหลือด้านจิตสังคม สำหรับบุคลากร SSOS

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดการอบรมโปรแกรมพัฒนาระบบเบิก-จ่ายวัสดุใหม่ RIMO: Rama Inventory Management Online

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 317 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การซ้อมแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ในเขตพื้นที่พญาไท มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910AB ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมค่ายกิจกรรมสำหรับเด็กโรคหัวใจแต่กำเนิด ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องเรียน 910C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันอัลไซเมอร์โลก On going to Dementia Friendly Community มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม

22 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages