งานทันตกรรม ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ศรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

สโมสรนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 1/2562 "บอกรักตัวเอง ด้วยการดูแลสุขภาพ"

ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-11.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งาน “วันไข่โลก 2562 (World Egg Day 2019)”

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม “ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 5

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในวาระครบ 3 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญทุกท่านร่วมสนับสนุนสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีด้วยการสั่งซื้อของที่ระลึก ปี 2563

สั่งซื้อได้ที่ สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี (ข้างหอพักพยาบาล 2) โทร. 0-2201-2026 (คุณเอ็ม)

พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวาระครบ 3 ปี การเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

บริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์อาหารภายในสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ประชุมวิชาการ The 6th Annual Ramathibodi Anesthesia Conference (6th ARAC)

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages