ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

...
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง “งามอย่างไทย สืบสานตำนานแห่งสายน้ำ”

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานลอยกระทง ประจำปี 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาศรีนครินทร์ ศึกษาดูงานระบบคลังข้อมูลและระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมประเพณีลอยกระทง 2562

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณทรงฤทธิ์ กุสุมรสนานันท์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริษัทในเครือทิพย์สมัย มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

อบรมธรรมะ บำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 39

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

เปิดแล้ววันนี้! ระบบ e-Donation บริจาคเงินออนไลน์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code ผ่าน Mobile Banking หรือทางเว็บไซต์ giverama.mahidol.ac.th

งานเปิดบ้านรามาธิบดี ครั้งที่ 1 (RAMA INSIGHTS)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

Pages