การบรรยายของศูนย์โรคการนอนหลับ เรื่อง Obesity Hypoventilation Syndrom. What’s the update?

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง Mini Theater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 25/2563

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
HealthCare 2020 สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ

พบกัน 3-6 ก.ย. 63 ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ เวลา 10.00-20.00 น.

 
T-25 ลดน้ำหนักให้หนุ่ม-สาวออฟฟิศ ได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : วิทพงศ์ สินสูงสุด ผู้จัดการศูนย์กีฬารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สายตากับโรคคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
หมอฟันแนะหมั่นดูแลสุขภาพฟัน

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย

สนใจติดต่อ พญ.สกุลรัตน์ สาริกิจ โทร. 091-774-5210

 
หนังสือออกใหม่ใน "โครงการตำรารามาธิบดี"

เรื่อง "การวิจัยปรากฏการณ์วิทยา : การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล"

 
Dean’s PARTIEs & SCIENCE FAIR 2020 สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
WHO FCTC ปกป้องเยาวชนจากอุตสาหกรรมยาสูบ

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13:00-16:00 น. ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 
"New perspective in health care during COVID-19 pandemic"

วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 10.20-12.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages