พญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร กับงานวิจัยทางโภชนศาสตร์

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์, ภาพ : ชนะภัย ลิ้มสุวรรณเกสร

 
บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องดื่มโออิชิและบัตรของขวัญ ในโครงการ “โออิชิ ให้ สู้ภัย COVID-19”

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเครื่อง CT SCAN จากมูลนิธิเอสซีจี

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 19/2563

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
สติกเกอร์ผ่านจุดคัดกรองทิ้งอย่างไร?

ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อม แค่เพียงทิ้งถูกที่ ถูกวิธี

 
ปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเราขอ...เพื่อน้องที่มองไม่เห็น

รับบริจาคตั้งแต่... 1 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2563 ร่วมกันบริจาคได้ที่... ตะกร้ารับบริจาคด้านหน้าศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
ผ่าตัดกระเพาะทำให้ผอมได้จริงหรือไม่?

ผู้เขียน : ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
คุณชลธิชา ควรเดชะคุปต์ และคณะ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่ออวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณปรานี ภาคสุข บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวิชิต-คุณณิชา สุกาญจนพงษ์ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรรม Leadership Walk Round เข้าเยี่ยมพื้นที่ฝ่ายเภสัชกรรม สาขาวิชาโรคหัวใจ ห้องสวนหัวใจ (VA03) และหน่วยตรวจหัวใจ (Non-invasive) โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร ห้องยาเภสัชกรรม ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ สาขาวิชาโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ ชั้น 6 อาคารหลัก (...

Pages