เรียน ผู้รับบริการศูนย์ตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ

ขอนัดผู้เข้ารับบริการเข้าตรวจสุขภาพเพื่อเดินทางไปต่างประเทศและตรวจสุขภาพภายในประเทศ เฉพาะวันจันทร์ และวันพุธ

 
ขอเชิญผู้รับบริการ 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563 ฟรี!

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น ลงทะเบียนผ่านสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63 เป็นต้นไป

 
ยาแก้อักเสบ=ยาฆ่าเชื้อ จริงหรือ?

ผู้เขียน : รศ. พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อะไรคือ “ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด” ???

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์

 
คุณสำราญ ชมความสุข และครอบครัว มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

...
 
บริษัท เกรฮาวด์ จำกัด มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ณ จุดรับบริจาคสิ่งของ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
คุณอนุชาติ คงมาลัย มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

 
บริษัท บีบี ยู จำกัด มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ จุดรับบริจาคสิ่งของ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ณ จุดรับบริจาคสิ่งของ ชั้น 1 อาคารบริหาร

 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมพยาบาลเพื่อการดูแลผู้ป่วย COVID-19 ในระยะวิกฤต”

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุม 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
มูลนิธิไต้ล้ง-เช็ง พรประภา บริจาคเงินสนับสนุนแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages