พิธีมอบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการ พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ “Hand Cleaning Moving Together” ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจร่วมกิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก

ชมนิทรรศการความรู้เรื่องบุหรี่กับสุขภาพ ร่วมตอบคำถามพร้อมรับรางวัล วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "การประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 18" เรื่อง Tobacco and Lung Health

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

ละครเวทีการกุศล ก่อนฟ้าจะสาง เดอะมิวสิคัล

วันที่ 28-30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีเปิดโครงการ "อ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว" Season 3

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

กิจกรรมประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ RAMA CHANNEL และ LINE OFFICIAL RAMATHIBODI
เมื่อวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) อาคารเอสซีบีปาร์คพลาซ่า รัชโยธิน
มอบเงินสมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่
คุณสมศักดิ์ จิตติพลังศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 4,500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณชมนภสร ธนวัชรางกูร มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณจำรัส จันทร์เปรม มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณวิบูลย์-คุณอำไพ พันธ์รัตนมงคล และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 2,200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages