ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและอาจารย์แพทย์ทุกท่าน ร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2562
ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30-22.00 น. ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์
อบรมวิชาการระยะสั้น "The 13th Ramathibodi Annual Review in Pediatrics 2019"

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมตอบแบบสอบถาม “การรับข่าวสารบุคลากรรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการ 200 Eyes Challenge คืนความสดใส มอบโลกใบใหม่ ให้ผู้ป่วยต้อกระจก
เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2562
เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อแนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม
ทำบุญวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร
ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชย

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยผู้ป่วยจะได้รับแจ้งการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ จดหมาย SMS และสามารถเลื่อนนัดได้ทางแอปพลิเคชัน Rama Appointment

Pages