การประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปีพุทธศักราช 2562
เศรษฐศาสตร์การเมืองของโรคไม่ติดต่อแนวทางที่ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม
ทำบุญวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเวชศาสตร์อินทีเกรทเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย หัวข้อ "ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21"
ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร
ประกาศเปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของคลินิกนอกเวลา คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ เนื่องในวันวิสาขบูชาและวันหยุดชดเชย

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก

ในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 โดยผู้ป่วยจะได้รับแจ้งการเลื่อนนัดทางโทรศัพท์ จดหมาย SMS และสามารถเลื่อนนัดได้ทางแอปพลิเคชัน Rama Appointment

ขอเรียนเชิญแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน นักศึกษา พยาบาล และ Technician เข้าร่วมฟังการบรรยายเรื่อง Aging sleep
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณวีณา วิจิตรเขื่อนขันท์ พร้อมบุตรสาวและเพื่อนในนามบัญชีจุฬาฯ รุ่น 33 มอบเงินบริจาคจำนวน 300,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบด...
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
กลุ่มงานตรวจสอบภายใน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 99,999 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสมทบทุนสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
การประชุมวิชาการพยาธิวิทยารามาธิบดี RAMA Pathology Conference 2019: Disruptive technology in Pathology
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 910 B, 910 C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ต้อนรับคณะจาก Sahlgrenska Academy, Göteborg University ประเทศสวีเดน

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารบริหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับระดับพื้นฐาน ครั้งที่ 10 "The 10th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level"
ระหว่างวันที่ 3-7 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 318-319 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการเรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการนอนหลับ 2 สัปดาห์ (2 weeks course - Basic Knowledge in Sleep Medicine)

ระหว่างวันที่ 22-26 กรกฏาคม 2562 และวันที่ 29 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง mini theater ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages