กิจกรรม Leadership Walk Round หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ และหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมพิเศษ ชั้น 7 และหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม ชั้น 9 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
หนังสือเล่มใหม่ล่าสุดของ "โครงการตำรารามาธิบดี"

สามารถสั่งซื้อหนังสือ การพยาบาลผู้บาดเจ็บ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ได้ที่เพจ : โครงการตำรารามาธิบดี หรือ โทร. 0-2201-2258 ในเวลาราชการ

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดี สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ศูนย์ศัลยกรรมแก้ไขความพิการศีรษะและใบหน้า

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
DOUBLE - M COOKIES บริจาคเงินช่วยผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท แอมเจน (ประเทศไทย) จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริษัท พับจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณณัฐพล ยงเกียรติตระกูล บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสันติธร ยิ้มละมัย บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

 
คุณอภิชาติ ชัฎอนันต์ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณไพรัช อำมฤตโชติ บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ และครอบครัว บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร

Pages