บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ บ้านของผู้บริจาค

 
ขอเชิญร่วมทำบุญครบรอบเปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๖.๔๕-๙.๐๐ น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๑ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 10 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์"

วันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 
ทีมวิทยากรจากจากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริจาคเงินให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม Leadership Walk Round ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุกรรม ชั้น 1 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ชั้น 2 และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ อังคาร และพุธ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. 

 
อบรม “Smart Feedback for New Normal Leader” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 810A อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
กิจกรรม Leadership Walk Round โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โดยกลุ่มภารกิจดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จ.สมุทรปราการ

Pages