แพทยสมาคมฯ จัดพิธีลงนามความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายจัดประชุม APACT 2020 สร้างสังคมปลอดบุหรี่

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 
บริษัท ฟู้ดแลนด์ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำกัด มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณสุนทร ฉมาพร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณแม้นใจ ไชยพร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
"ฝ้า"

ผู้เขียน : รศ. นพ.วาสนภ วชิรมน สาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ฟอกสีฟัน ทำให้ผิวฟันบาง และเสียวฟันจริงหรือ?

ผู้เขียน : ทพญ. ดร.สีตลา แสงกาญจนวนิช งานทันตกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี” ศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก (WHO) ด้านยาต้านพิษในอนาคต

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: เอกพจน์ รอดชาวนา, เมธี บัวจู

 
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและคณะจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าเยี่ยมชมงานการศึกษาต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะ...

 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง IC Rama Re-union 2020: Infection Prevention and Control on the Move

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

Pages