กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ภาวะโลหิตจางมีผลต่อความฉลาดในเด็กจริงหรือ?

ผู้เขียน : อ. ดร. พญ.เดือนธิดา ทรงเดช หน่วยโรคโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Ramathibodi-Thammasat Joint conference Comprehensive Prostate Cancer Management

March 18, 2020 (Wednesday) 08.50-12.00 a.m. @ Room 907 Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building Faculfy of Medicine Ramathibodi Hospita...

ป้องกันโรคติดเชื้อใน Nursery

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ : เอกพจน์ รอดชาวนา

สโมสรนักศึกษารามาธิบดี และงานกิจการนักศึกษา สำนักงานการศึกษา ได้เข้ากราบสวัสดีท่านคณบดีเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานคณบดี ชั้น ๕ อาคารบริหาร

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปธพ.) รุ่นที่ 8 ศึกษาดูงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมกราคม 2563

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

คุณชยุตม์พงศ์ สุขเจริญผล มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
โรคภูมิแพ้ในที่ทำงานที่พบบ่อย
กลุ่มผู้สนับสนุนผลงาน "ผู้ค้นพบดวงแก้วแห่งปัญญา" โดย คุณพไรวา ไรวา มอบเงินบริจาคจำนวน 2,150,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิน...
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณณฐวรรณ ขมชุณศรี มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท (ปากเกร็ด) จ.นนทบุรี

Pages