บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีเฟรชมาร์ท จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2019 ครั้งที่ 15

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-14.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล มอบรางวัลจากการประกวดคลิปในหัวข้อ "รามาฯแชนแนล ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี" ประเภทบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโอกาสครบ ๗ รอบ และร่วมฟังปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ ๑๘

ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจ การประเมินโอกาสพัฒนา (Gap Assessment) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ ภัตตาคารจันทร์เพ็ญ

นายแพทย์พิเชษฐา สิรธรรมธร และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

กิจกรรมโครงการ RAMA Change Agent x Trash Hero

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562 ชมรม RAMA change agent ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา คุ้งบางกะเจ้าและวัดจากแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันแห่งการได้ยินและการพูด (Thai Speech and Hearing Day)

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages