คุณณัฐพล ปีกานนท์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ กรมอนามัย จัดงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง “การเผยแพร่ความรู้ข้อมูลสุขภาพผ่านสื่อ Social Media”

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัชโรทัย ชั้น 2 อาคาร 1 กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

งานมหกรรมคุณภาพทุ่งพญาไท ครั้งที่ 8

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

คณบดีและคณะผู้บริหารคณะฯ ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน Advanced HA

เมื่อวันที่ 2-4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมประจำเดือนธันวาคม 2562

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนธันวาคม

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ Perspective on Head & Neck Cancer

วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00-17.30 น. ณ ห้องเรียน 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการและโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมสัปดาห์เอดส์โลก

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การประชุมวิชาการและงานพบปะครอบครัวผู้ป่วยพราเดอร์-วิลลี่ประจำปี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม "รู้เท่าทันโภชนาการ" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ กินอยู่อย่างไรให้ชีวิตยืนยาว

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 Next Generation in Pharmaceutical Care: Make It Possible

18-20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพยาบาล

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Pages