งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดนตรีบรรเลง บทเพลงกล่อมใจ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)
โครงการ “ทำงานสนุก สุขกับการให้บริการ” (Mindful Workplace) ปี 2
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

การผ่อนบ้านให้หมดเร็วที่สุด ตอนที่ 2

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณกิมท้อ แซ่ลี้ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณสุวิมล เจริญศรีชัย กรรมการบริหาร บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดิน...
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ซีพีเฟรชมาร์ท จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ Ramathibodi Diabetes Day Education 2019 ครั้งที่ 15

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-14.40 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล มอบรางวัลจากการประกวดคลิปในหัวข้อ "รามาฯแชนแนล ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี" ประเภทบุคลากร

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในโอกาสครบ ๗ รอบ และร่วมฟังปาฐกถาอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ครั้งที่ ๑๘

ในวันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น ๕ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจ การประเมินโอกาสพัฒนา (Gap Assessment) ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages