คณบดี และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โครงการค่ายพัฒนาความนับถือตนเอง ปี 4 เรื่อง “Design My Life ชีวิตออกแบบได้”

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

มอบตุ๊กตาหมีจากพี่ๆนักวิ่งในโครงการ RAMA VIRTUAL RUN วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง “สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท”

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 และโถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญร่วมงานครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2562

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

การเสวนา Toward Professionalism “แบบไหนที่เรียกว่ามืออาชีพด้านการแพทย์”

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ประกวดเว็บไซต์รามาธิบดี รอบคัดเลือก ด้านการศึกษา วิจัย และวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมรับมอบตุ๊กตาหมีโครงการ RAMA VIRTUAL RUN วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Exclusive talk series: Smart Technology กับการดูแลสุขภาพ

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 810 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมวิชาการ เรื่อง Train the Trainer for Hand Hygiene Audit Phase 2

ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: regiscon@hotmail.com โทร. 0-22010283

วันจิตอาสารามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

บริจาคสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

Pages