ประกาศ เลื่อนการจัดงาน "เดิน-วิ่ง 55 ปี รามาธิบดี"

"เดิน-วิ่ง 55 ปี รามาธิบดี" จากวันที่ 17 พ.ค. 63 เป็น วันที่ 1 พ.ย. 63 รายละเอียดการจัดส่งเสื้อและ BIB การขอรับใบเสร็จเพื่อนำไปเบิกสวัสดิการแบบยืดหยุ่นของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล...

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งมอบโซลูชันปัญญาประดิษฐ์ Artificial Intelligence (AI)

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ หน่วยรังสีวินิจฉัย ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
“ชมพู่ อารยา” ร่วมมอบเงินบริจาคแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ช่วยผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมระบบบริหารจัดการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages