ขอเชิญผู้สนใจร่วมชมการถ่ายทอดสด งานประชุมวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 1 และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562

วันที่ 16-17 กันยายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม Grand Hall ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

มูลนิธิรามาธิบดีฯ ได้รับ "โล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ ๗ วัน ๗ ความดี ทำดีได้ทุกวัน"

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน และฝ่ายการพยาบาล จัดประชุมเรื่อง “เมื่อน้ำตาลต่ำ ควรทำอย่างไร”

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

งานกีฬาสี ประจำปี 2562 Sport Day Daycare

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ สนามแบดมินตัน ศูนย์กีฬารามาธิบดี ชั้น 2 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ขอเชิญสมัครปั่นจักรยาน - วิ่งการกุศล MUKA Bike Run For Fund 2019

12 มกราคม 2563 เวลา 05.00 น. ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกันยายน

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

คุณวันชัย คชารักษ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิร่วมกตัญญู จ.สมุทรปราการ

ขอเชิญเรียนวาดภาพสีน้ำ ประจำปี 2563

จัดการเรียนการสอน ทุกวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มเรียน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 เวลา 16.30-19.30 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

เขตปลอดบุหรี่ ฝ่าฝืนโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ระยะ 5 เมตร จากประตู/ช่องระบายอากาศ ของสถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพเป็นเขตปลอดบุหรี่

วิ่งเพื่อหัวใจ ไปด้วยรัก

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2562  ณ กองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

Pages