พิธีเปิดนิทรรศการและงานกิจกรรมเพื่อประชาชน งานประชุมวิชาการนานาชาติ Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ โซนเอเทรียม ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิลด์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019

เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

คณะแพทยศาสตร์ 4 สถาบัน ร่วมลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือเพื่อพิชิตมะเร็งในประเทศไทย และรวมพลังเพื่อเสนอนโยบายต่อสู้กับโรคมะเร็ง

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม Lotus 3-4 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

กิจกรรม “ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก” ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

งานประชุมวิชาการด้านมะเร็งวิทยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

เตรียมรับการเยี่ยม Gap Assessment ครั้งที่ 3 ทีมพยาบาล (กลุ่มผู้ป่วยแม่และเด็ก)

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๘ ปี เปิดดำเนินการศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๙.๐๐ น. ณ โถงชั้น ๙ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประชุมพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและเครือข่ายวิชาการ

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Update ข้อมูลเวชระเบียน

ทาง Online ได้แล้ววันนี้

ก้าวสู่ปีที่ 9 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

SPECIAL TECHNIQUES IN BREAST & ENDOCRINE SURGERY 2019

24-25 Sep 2019, 810AB room 8th floor Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building

"เรื่องเพศ" จะไม่เป็นความลับอีกต่อไป

ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30-23.00 น. ทาง true visions 42

Pages