ขอเชิญร่วมงานวันนอนหลับโลก (Better Sleep, Better Life, Better Planet นอนหลับสนิท ชีวิตสุขสันต์ โลกพลันสดใส)

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
KIDNEY DISEASE FROM PREVENTION TO DETECTION คัดกรอง ป้องกัน รู้ทันโรคไต WORLD KINDNEY DAY 2020

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน ครั้งที่ 2/2563

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม เวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

 
เรียนเชิญแพทย์ประจำบ้านเข้าร่วมประชุมวิชาการ 11th Neuro-Ophthalmology Course for Ophthalmology Residents

เรามีนัดกัน วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
อบรมเรื่อง “ใช้ไอทีอย่างปลอดภัย พวกเราสบายใจ คนไข้ได้รับความคุ้มครอง”

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
“ยาแคปซูล” ควรกลืนทั้งเม็ดหรือแกะละลายน้ำดี?

ผู้เขียน : ภก.ปริญญา เพิ่มลาภ, ภญ.จุฬาภา เรืองวัฒนาโชค งานเภสัชกรรมคลินิก ฝ่ายเภสัชกรรม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
แถลงข่าวเปิดตัว “Rama App” แอปพลิเคชันโฉมใหม่ “นัดหมาย-จ่ายเงิน-รับยา-ง่ายครบ-จบในแอปเดียว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2020

วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

 
มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2562 “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข”

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08:00-11:00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages