โครงการประชุมงานวิจัยและนวัตกรรม Research Day 2014

วันที่ 15 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ชั้น5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
อบรมความผิดพลาดทางยา

วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
กิจกรรม Road Show สวมหมวกนิรภัย 100%

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ห้อง 624 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

ตามมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐

 

ตามที่มีผู้แอบอ้างว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ครีมทาผิวหน้า” ที่มีส่วนผสมของแร่ทองคำ

Pages