พิธีถวายพระพรวันแม่

วันที่ 8  สิงหาคม 2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี  

 
ธรรมบรรยายโดย หลวงปู่อุดม ญาณรโต

วันที่ 7 สิงหาคม 2557  ณ  หอประชุมอารี  วัลยะเสวี 

 
“สานสัมพันธ์เพื่อพัฒนาทีมงานพยาบาล สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์” รุ่นที่ ๒/๒๕๕๗

ในวันที่ 3 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 13.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
ขอเชิญร่วมงาน "ก้าวสู่ปีที่ 4 ก้าวไปด้วยกัน มุ่งมั่นให้บริการ"

วันที่ 13-15 สิงหาคม 2557 เวลา 08.00 - 15.00 น. โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ 

Pages