ประชุมฟื้นฟูวิชาการเรื่อง สื่อไร้สายมหันตภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก
วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 810 AB อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
Rama Surgeons Alumni 2019
On Sunday night, 14th July 2019 06.00-10.00 pm. At Mook Room, Ambassador City Jomtien Pattaya
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2562 (ภาคประชาชน)

สอบถามรายละเอียดการฉีดวัคซีน โทร. 0-2201-2521 สอบถามข้อมูลเรื่องการแพ้ยา โทร. 0-2201-1270

Ramathibodi Duplex Ultrasound Workshop 2019 (Duplex ultrasound in clinical practice: How I do it?)
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดีและอาจารย์แพทย์ทุกท่าน ร่วมงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี 2562

ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 15.30-22.00 น. ณ ชั้น 8 และชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00-21.00 น. ณ อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์
อบรมวิชาการระยะสั้น "The 13th Ramathibodi Annual Review in Pediatrics 2019"

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรมตอบแบบสอบถาม “การรับข่าวสารบุคลากรรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการ 200 Eyes Challenge คืนความสดใส มอบโลกใบใหม่ ให้ผู้ป่วยต้อกระจก
เมื่อวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาล

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

รามาธิบดี ร่วมงาน JOB FAIR ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ช่วยพยาบาล

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์”

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Pages