ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม "เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย" ปีที่ 4 ครั้งที่ 6 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ขอเชิญอาจารย์แพทย์ทุกท่านเข้าร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 11.30-13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

ประกาศ ปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

3 สายพันธุ์ A/H1N1, A/H3N2, B Victoria เนื่องด้วยมีผู้มารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป็นจำนวนมาก ทำให้วัคซีนหมดก่อนเวลาที่กำหนด

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสมรรถภาพปอดขั้นสูง (LUNG VOLUME AND DLCO)

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 905 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และห้องฟื้นฟูสมรรถภาพปอดผู้ใหญ่ ชั้น 3 ห้อง 305 อาคารศูนย์การแพทย์...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณลานกีฬาชุมชนสวนเงิน ถนนพระรามที่หก

ป้องกันเยาวชนจาก ควันบุหรี่มือสองในรถยนต์

ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมวิชาการประจำปี 2562 The 10th Polysomnography (PSG) Training: Basic Level
ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์โรคการนอนหลับ
โครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติ ศ. ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
วันที่ 22-24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณสงวน ศาสตร์กระจ่าง และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

รศ. ดร.อรุณี วิริยะจิตรา-คุณอัญชลี โกศลศักดิ์ และคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินท...

Rama Virtual Run วิ่งเพื่อสุขภาพที่ดี ส่งต่อหมีให้น้อง

รับสมัครเพียง 550 คนเท่านั้น วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2562 ทาง LINE OFFICIAL RAMATHIBODI

Pages