“โครงการจัดการความรู้ด้านความผิดพลาดทางยา” ครั้งที่ 12 รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ห้อง 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

การปรับตัวสู่การสื่อสารในยุคดิจิทัล

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ดนตรีบรรเลง บทเพลงกล่อมใจ

ทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน เวลา 11.00-13.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์หน้าการเงินกลาง ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒

เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยม...

พิธีมอบรางวัล “โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” Season 3

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ บริเวณลาน ชั้น 1 อาคารบริหาร

งาน Dietitian Day

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

คุณพิทักษ์ บุญพจนสุนทร และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562 ณ บ้านของผู้บริจาค

ขอเรียนเชิญอาจารย์รามาธิบดีร่วมงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น ๒ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-15.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคารบริหาร

วันแห่งการได้ยินและการพูด

วันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562 “มุ่งสู่สังคม มิตรยามเลือน เพื่อนยามลืม”

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชุมวิชาการ “The Paramount Concept in MFM 2019”

เมื่อวันที่ 19-20 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages