ขอเชิญผู้สนใจที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคต้อหิน เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโรคต้อหินจากจักษุแพทย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานจัดงานชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

5th Sleep Medicine Academic Forum 2019 "Towards the Muttidisciplinary Approach for Sleep and Sleep Disorders"

วันที่ 8 มีนาคม 2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม DESIGN Thinking101

18 - 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

Training Session: IP for MEDICAL DEVICES

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Product Design for Medical Device

20 - 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง Update in Adult and Gerontological Nursing 2019

วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

เด็กอายุ 2 - 5 ปีที่เป็นโรคหืด ที่อาการหายใจเสียงหวีดมากกว่า หรือเท่ากับ 2 ครั้งต่อปี และที่ไม่มีโรคประจำตัว สามารถเข้าร่วมโครงการวิจัย เพื่อดูภาวะหายใจเสียงหวีดฉับพลัน

สามารถติดต่อหัวหน้าโครงการวิจัย พญ.ไพลิน อยู่มา เพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยหรือสอบถามได้ที่เบอร์ 0896158466

ต้อนรับคณะหลักสูตร ปธพ. รุ่นที่ 7 ศึกษาดูงานสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ

ขอเชิญแพทย์ทุกท่านเข้าร่วมเสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชารังสีวิทยา Preclinic สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

วันพุธที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานคณบดี อาคารบริหาร

รับสมัครแพทย์ประกาศนียบัตรตจศัลยศาสตร์และเลเซอร์

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 เมษายน 2562

Pages