ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 นอกสถานที่

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Regional Anesthesia Ramathibodi Conference 2019 Evidence-based Clinical Update Strategy for Safe and Efficient Blocks in Orthopedic Surgery

วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

คุณบุญชู-คุณปริศนา ตรีทอง และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเซนต์ รีจีสต์ กรุงเทพฯ

คุณสมศรี สกุลทองใบ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ธนาคารกรุงไทยสาขาทีโอที

กิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ วิกฤต PM 2.5: เราจะชนะหรือพ่ายแพ้?

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยม Gap Assessment (Advance HA) ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Current Management in Soft Tissue Sarcoma

30 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

ขอเชิญผู้สนใจที่มีประวัติญาติสายตรงเป็นโรคต้อหิน เข้าร่วมการตรวจคัดกรองโรคต้อหินจากจักษุแพทย์

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานจัดงานชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

"เพลงหวาน ปันรักน้อง" โดยวงดนตรีสุนทราภรณ์ (เต็มวง)

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

5th Sleep Medicine Academic Forum 2019 "Towards the Muttidisciplinary Approach for Sleep and Sleep Disorders"

วันที่ 8 มีนาคม 2019 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์โรคการนอนหลับ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม DESIGN Thinking101

18 - 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มีนาคม 2562

Training Session: IP for MEDICAL DEVICES

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ (MIND Center) ชั้นใต้ดิน อาคาร 4

Pages