ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพยาบาล

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปันน้ำใจสู่เด็กด่านซ้าย

สมทบทุนโครงการเพาะกล้าตาโขนน้อย ชื่อบัญชี: กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย เลขที่บัญชี: 433-0-42616-1

งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

แถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ส่งต่อของขวัญแห่งการให้ “Gift To Give”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ เรื่อง The 4th Joint Conference Ramathibodi – Osaka University - Collaborating Research “Past & Future”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงิน ให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเงินไปจัดกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

Rama Endocrine Update 2020 ครั้งที่ 9 "From Knowledge to Practice"

1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Watergate Ballroom A-B ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

ขอเรียนเชิญอาจารย์พยาบาลโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีทุกท่านเข้าร่วมพิธี มอบหมวกพยาบาลรามาธิบดีชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-13.15 น. ณ ห้องบรรยายศาสตราจารย์นายแพทย์กษาณ จาติกวนิช สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผลการแข่งขัน Rama Talent 2019 รอบออดิชั่น

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รายการพบหมอรามาฯ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล เข้ารับประทานรางวัล “สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น เสนอข่าวด้านเอดส์ ทั้งการรณรงค์ ป้องกัน การส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับครอบครัว ชุมชน สังคม และให้ข้อมูลข่าวสารด้านเอดส์อย่างต่อเนื่องและถูกต้อง”

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Pages