ฟังเพลงดัง ๆ เสี่ยงหูดับจริงหรือไม่

ผู้เขียน : อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
Simulation การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ในโรงเรียนแพทย์

ผู้เขียน : ดนัย อังควัฒนวิทย์ ภาพ: เมธี บัวจู

 
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี แถลงข่าว Ramathibodi School of Nursing, “Nursing School of the Future”

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 617 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตในโอกาสอายุครบ ๖๐ ปี ของศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ ๑๓

วันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ๙๑๐ ABC ชั้น ๙ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณศศิศุภา สุคนธทรัพย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
คุณประสิทธิ์-คุณวันดี ฉลองชัยชาญ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ หากท่านมีประวัติเดินทางมาจากประเทศจีน ภายใน 14 วัน

มีอาการไข้ร่วมกับอาการดังต่อไปนี้ ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล หายใจเหนื่อย

 
โรคหัด (Measles)

ผู้เขียน : อ. ดร. นพ.นพพร อภิวัฒนากุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
กิจกรรม “เรียนรู้อาหารเบาหวานลงไต”

เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2563 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages