ศึกษาดูงานแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการให้บริการ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งานสื่อสารองค์กร และสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ร่วมออกบูธกิจกรรมในงาน “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณวีระพล งามวงษ์วาน มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณประเทือง ศรีรอดบาง และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ อ.ชนิดา สุวรรณจูฑะ แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จัก...
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 501,907.89 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณซิ้วฮวย แซ่ลี้-คุณถิรวัสส์ ดิลกรัตนตระกูลและครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณจำนรรจ์ ไรวา มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานบริหารโรงพยาบาล ชั้น 3 โซน D อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ต้อนรับแขกต่างชาติจาก UCLA
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 812 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ร.ต.อ.หญิง อารยา นวลศรี และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages