คุณวัฒนา วัฒนาเฉลิมยศ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณปรานี ภาคสุข มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร GFPT ถนนพระราม 2

กิจกรรม Ramathibodi Hospital Safety Day

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

“CSR จิตอาสาพัฒนาฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี”

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ฟาร์มสร้างสุขรามาธิบดี คลอง 13 จังหวัดปทุมธานี

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ประชุมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “สื่อไร้สายมหันตภัยร้ายใกล้ตัวเด็ก”

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 810 AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

บรรยายเวชศาสตร์อินทีเกรทเฉพาะทางด้านการแพทย์แผนไทย หัวข้อ "ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21"

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ ห้องบรรยาย 624 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและความร่วมมือด้านการวิจัย”

 เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโอ๊ควูด แอนด์ เรสสิเด้น ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณสมยศ ฉัตรร่มเย็น และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนต้นสังกัดสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เพื่อฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2563

Exclusive talk series: Smart Technology กับการดูแลสุขภาพ

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ ห้อง 810B ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

พิธีเปิดการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพ ครั้งที่ 18 และงานแถลงข่าว “บ้านปลอดบุหรี่/บุหรี่ไฟฟ้า ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ”

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพมหานคร

Pages