คุณสุรินทร์ วรสาธิต มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณชูชื่น สมบูรณ์ทรัพย์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

6th ARAC The Annual Ramathibodi Anesthesia Conference 2019

วันที่ 7-8 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 910ABC อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Round table discussion: Special topic on "Phenotypic classification of obstructive sleep apnea"

ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรม “Falls Free Day รณรงค์การป้องกันพลัดตกหกล้มใน OPD”

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการโรงเรียนพ่อแม่สำหรับเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ เรื่อง “สื่อสารได้ เปิดใจยอมรับ กระชับความสัมพันธ์”

เมื่อวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานระบบการบริหารเตียงผู้ป่วยใน

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพยาบาลแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลประคับประคองประจำหอผู้ป่วย” (หลักสูตร 10 วัน)

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง 611 ชั้น 6 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ต้อนรับพยาบาลจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ระหว่างวันที่ 18 – 22 พฤศจิกายน 2562

มินิคอนเสิร์ตการกุศล โดยศิลปิน JENNIFER KIM & BEN CHALATIT

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 20.00-21.45 น. ณ World Ballroom 23rd Floor, Centara Grand at Central World

Pages