คุณสมยศ เลิศสุมิตรกุล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 488

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอเกียรติยศรามาธิบดี ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมโครงการ “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 คลินิกจัดซื้อ”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Current Wound, Ostomy, Continence and Foot Care

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

โครงการ “การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย SLEEP AND CANNABIS

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (มีอาหารกลางวัน)

คุณสุรณี อภิปุญญา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

รามาธิบดีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Healthcare 2019 เรียนรู้ สู้โรค”

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบริษัท ข่าวสด จำกัด เครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

Pages