คุณสุธิดา โตพันธานนท์ มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ชมรมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์'49 เกลียวทอง มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
สมาคมอัสสัมชัญ มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
บริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ บริษัท วาย ยู เอช แมชชีนทูลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

 
คุณวิรัตน์ ชินประพินพร มอบเงินบริจาคเงินแก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 
5 วิธีดูแลสภาพจิตใจหลังเผชิญความเศร้า

ผู้เขียน : ผศ. นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ร้านกาแฟปันสุข และมูลนิธิเพื่อสุขภาพและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ของสตรี มอบเงินเพื่อร่วมสมทบทุนในการต่อสู้ COVID-19

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ ร้านกาแฟปันสุข ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ประกาศ ปิดปรับปรุงก่อสร้างลานจอดรถซอยสวนเงิน

ตั้งแต่ วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

 
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล และกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤตจากหลายสถาบันเข้าเยี่ยมชมศักยภาพหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และการเตรียมความพร้อมในการเพิ่มจำนวนห้อง เพื่อรองรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัดสมุทรปราการ

Pages