โครงการ “การควบคุมพัสดุของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ห้องบรรยาย 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยาย SLEEP AND CANNABIS

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (มีอาหารกลางวัน)

คุณสุรณี อภิปุญญา มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

เสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

รามาธิบดีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Healthcare 2019 เรียนรู้ สู้โรค”

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบริษัท ข่าวสด จำกัด เครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

Academic Position Club ครั้งที่ 7 เรื่อง "การอ้างอิงรูปภาพ ตาราง และข้อมูลในผลงานทางวิชาการ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ศ. พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณธงชัย ภาณุวรรณากร และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณประสิทธิ์-คุณวันดี ฉลองชัยชาญ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages