ศูนย์โรคการนอนหลับ งดให้บริการชั่วคราว

วันที่ 27-29 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00-20.00 น.

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์เภสัชกรรม 2562 "Pharma Land ดินแดนสุขภาพ"

วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 15.00 น. และวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ โถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งานปฐมนิเทศนักศึกษารามาธิบดีชั้นปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

Clinicopathological Conference: A 19-year-old woman with proximal muscle weakness for 3 weeks

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ห้องบรรยาย 621-622 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในโครงการพสกนิกรชาวไทยทำความดีบริจาคโลหิต

ณ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) และ ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด

โครงการอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานความเสี่ยง (Risk Network) ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รามาฯ ร่วมงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์ และงานแถลงข่าวครั้งที่ 2 พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็งฯ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปีที่ 4 ครั้งที่ 8/62 ประชุมหัวข้อ "หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน"

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณวิรัตน์ ชินประพินพร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณวรรณี ศิริมงคลเกษม มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร GFPT ถนนพระรามที่ 2

Pages