บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณวิรัตน์ ชินประพินพร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณวรรณี ศิริมงคลเกษม มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร GFPT ถนนพระรามที่ 2

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2562

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 07.00-14.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ถาม-ตอบ "มาตรการบ้านปลอดบุหรี่ ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ"

กฎหมายทำให้คนในบ้าน สูบบุหรี่น้อยลงหรือไม่...

โครงการ “10 วัน 10 ความดี” สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษารามาธิบดี ร่วมส่งภาพประกวดในหัวข้อ Rama around the world

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/photocontest

DEAN’S PARTIES & SCIENCE FAIR 2019

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 12.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญร่วมประกวดสร้างสรรค์คลิป ในหัวข้อ ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สามารถดูรายละเอียด และส่งผลงานได้ที่ med.mahidol.ac.th/clipcontest

Pages