ขอความร่วมมือผู้รับบริการ งดเยี่ยมไข้และงดนำของมาเยี่ยมไข้ผู้ปป่วยทุกกรณี

ประกาศโรงพยาบาลรามาธิบดี งดเยี่ยมไข้ผู้ป่วยทุกกรณี แนะนำเยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วิดีโอคอล

 
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบรถเพื่อใช้สำหรับรับผู้ป่วย COVID-19

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 12/2563

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 โซน B อาคารศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณประสิทธิ์ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการ บริษัท GFPT มหาชน จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสนับสนุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

 
สถาบันประสาทวิทยาและสถาบันมะเร็งแห่งชาติของอนุญาตปิดทางเชื่อม

ระหว่างหน่วยงานทั้งสองกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 
เลิกกาแฟหักดิบ สาเหตุของอาการปวดศีรษะจริงหรือ??

ผู้เขียน : อ. พญ.แสงศุลี ธรรมไกรสร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ฝ่ายโภชนาการขอความร่วมมือบุคลากรและผู้ใช้บริการทุกท่าน

เพื่อเป็นการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
กินไข่วันละฟองได้จริงหรือไม่

ผู้เขียน : ผศ. ผญ.ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
พิธีรับมอบเงินสนับสนุนการจัดซื้อเครื่อง ECMO และเครื่องช่วยหายใจ เพื่อผู้ป่วย COVID-19
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 910A ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 
เชิญชวนร่วมบริจาค หน้ากากอนามัย Surgical Grade N95 ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศสู้ COVID-19

ท่านที่สนใจบริจาคหน้ากากอนามัย N95 ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถติดต่อได้ที่ งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 521
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
 
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 520
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

Pages