บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

มอบเงินสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

กิจกรรมร่วมทำเหรียญบุญแบบชมรมเบาหวาน

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 490

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562  ณ ฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์สด รามาฯ แชนแนล

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

บรรยายพิเศษและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่และไข้สมองอักเสบถวายแก่คณะสงฆ์

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้สัมภาษณ์สด รามาฯ แชนแนล

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น. ณ สถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ชั้น 5 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิ...

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จทรงเป็นประธาน การประชุมใหญ่มูลนิธิรามาธิบดีฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มชมรมเบาหวาน "เพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวาน รามาธิบดี" ในหัวข้อ กิจกรรมร่วมทำเหรียญบุญแบบชมรมเบาหวาน

วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

โครงการหน่วยแพทย์ Medical Mission 2019 รวมน้ำใจไทย-อเมริกัน สู่โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี

พิธีเปิดคลินิกตรวจผู้ป่วยนอกเพื่อใส่สายให้อาหารทางหน้าท้อง (PEG)

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหารและห้องปฏิบัติการประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages