บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณปิยพันธุ์-คุณกัลชลี นิมมานเหมินท์ มอบเงินบริจาคจำนวน 80,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริษัท ซีโน-แปซิฟิค เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Run for kidney transplantation

สมาคมศิษย์เก่าวิศวะมหิดลร่วมกับศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันจัด กิจกรรมวิ่ง Virtual Run วิ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเปลี่ยนไต ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดี

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 3

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Faculty Hour หัวข้อ โลก (โรค) ของผู้พิการทางสายตา

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30-16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

คุณสมทรง ไตรตุลานนท์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

3 MINUTES TALK DO&DON'T

ออกอากาศทาง RAMA CHANNEL true visions 42

พิธีเปิดส่วนแสดง Home Safety หน่วยตรวจเด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรม “ครอบครัวร่วมใจต้านภัยเบาหวาน” ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

Pages