ถ้อยคำจากคณบดี เผยแพร่ผ่านนิตยสาร HeathToday

นิตยสาร HeathToday ฉบับเดือนกรกฎาคม 2562 และ Facebook Fanpage HeathToday Thailand

INTERNATIONAL PRACTICAL COURSE IN OTOLOGY AND TEMPORAL BONE SURGERY

4-6 September 2019, 810A Room 8th Floor Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of Nursing Building Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University...

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิจัย "เปรียบเทียบการศึกษาประสิทธิผลของยาทาที่มีส่วนผสมของ 4-ที-บิวทิลไซโคลเฮกซานอล และลิโคชาลโคน เอ ในการป้องกันการเกิดรอยดำหลังการรักษากระแดด" ด้วยเลเซอร์คิวสวิทช์เอนดีแย็ก

หากสนใจเข้าร่วมโครงการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อพญ. มณฑณัฐ พลอยแดง 061-451-4746 หรือพญ. ศศิผกา สินธุเสน 081-...

Ramathibodi Update in Internal Medicine 2019 เรื่อง "Art of Managing Complexity in Internal Medicine"

ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานมติชน Healthcare 2019 ภายใต้แนวคิด เรียนรู้ สู้โรค

เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี

พิธีเปิดและส่งมอบพื้นที่ปรับปรุงหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก และรับมอบเครื่องช่วยหายใจทารกแรกเกิดแบบความถี่สูงฯ

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 และ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

งาน “พิธีบายศรีสู่ขวัญ สู่รั้วรามาธิบดี” และงาน “ส่งมอบพยาบาลใหม่ ประจำปี 2561”

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

...
ละครเวทีการกุศล Rama Drama ครั้งที่ 12 "ก่อนฟ้าจะสาง เดอะมิวสิคัล"

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ศึกษาดูงานแนวทางการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาการให้บริการ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

งานสื่อสารองค์กร และสถานีโทรทัศน์รามาฯ แชนแนล ร่วมออกบูธกิจกรรมในงาน “Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019”
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณพงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณวีระพล งามวงษ์วาน มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

Pages