คุณประสงค์ ยี่ส่อง และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 8612 ชั้น 8 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณแม่บุญเยี่ยม พูลสวัสดิ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ ครัวบางนา จังหวัดสมุทรปราการ

จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

การผ่อนบ้านให้หมดเร็วที่สุด ตอนที่ 1

ลูกรักแม่ "อย่าสูบบุหรี่ รังแกแม่"

ผลกระทบผู้สูบบุหรี่และคนใกล้ชิด

ปาฐกถากัลยาณกิติ์ กิติยากร ครั้งที่ 33

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาคแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีไหว้ครูรามาธิบดี ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) 

การอบรม “การพัฒนาคุณภาพระดับหน่วยงาน” รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ประกวดเว็บไซต์ รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “โต เต็ม ตัว”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

พบกันระหว่างบรรทัด ครั้งที่ 12 ตอน V for Vendetta

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 17.30-20.30 น. ณ ห้องกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์

ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

วันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดพระแท่นดงรัง พระอารามหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

Pages