เสวนาการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยเด่นของภาควิชาศัลยศาสตร์ และภาควิชาวิสัญญีวิทยา

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

รามาธิบดีร่วมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรม “Healthcare 2019 เรียนรู้ สู้โรค”

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมบริษัท ข่าวสด จำกัด เครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

Academic Position Club ครั้งที่ 7 เรื่อง "การอ้างอิงรูปภาพ ตาราง และข้อมูลในผลงานทางวิชาการ"

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.15-15.30 น. ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ศ. พญ.พิมล เชี่ยวศิลป์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณธงชัย ภาณุวรรณากร และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณประสิทธิ์-คุณวันดี ฉลองชัยชาญ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019

วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

คุณสวาท คล้ายนิล และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณองค์อร สพันธุพงษ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Pages