ขอเรียนเชิญบุคลากรชาวรามาธิบดี และผู้สนใจ ร่วมฟังธรรมในโครงการธรรมะในสวนชวนทำดี เนื่องในวันวิสาขบูชา

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐-๑๓.๐๐ น. อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

คุณอุไร โตพ่วง มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณพัชรี มุสิกุล และคณะ มอบเงินบริจาคจำนวน 1,310,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบ...

บริษัท ศรีบริสุทธิ์ ฟอร์จจิ้ง เทคโนโลยี จำกัด โดยคุณมัลลิกา สินบริสุทธิ์ มอบเงินบริจาคจำนวน 2,000,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จั...

ประกาศ ปิดการจราจรภายในคณะฯ เพื่อจัดกิจกรรมงาน "เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 54 ปี เพื่อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์"

วันที่ 18 พ.ค. 62 เวลา 12.00 น. ถึง 19 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณถนนตั้งแต่ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จนถึงประตู 5 (ประตูอาคารพัสดุ)

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณสำราญ กอุพาณิชานนท์ มอบเงินบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณกอบกุล พูตระกูล และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริษัท เหนือน้ำ แอร์ จำกัด โดย คุณจิรพันธ์ ตั้งชูทวีทรัพย์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบด...
Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019 New Frontiers in Cancer Combat

August 8-9, 2019 Centara Grand Hotel & Convention Center, Bangkok, Thailand

ธรรมบรรยาย เรื่อง "กายหรือใจอะไรสำคัญกว่า"

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณหน้าหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages