การประชุมวิชาการและงานพบปะครอบครัวผู้ป่วยพราเดอร์-วิลลี่ประจำปี ครั้งที่ 18

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

กิจกรรม "รู้เท่าทันโภชนาการ" ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ กินอยู่อย่างไรให้ชีวิตยืนยาว

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00-10.45 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Ramathibodi Conference of Clinical Pharmacy (RCCP) ครั้งที่ 4 Next Generation in Pharmaceutical Care: Make It Possible

18-20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพยาบาล

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปันน้ำใจสู่เด็กด่านซ้าย

สมทบทุนโครงการเพาะกล้าตาโขนน้อย ชื่อบัญชี: กองทุนเพาะกล้าตาโขนน้อย เลขที่บัญชี: 433-0-42616-1

งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 2/2562 “การดูแลสุขภาพยุคใหม่ สไตล์ 4.0”

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

แถลงข่าวและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านธนาคารชีวภาพเพื่อโรคมะเร็งแบบครบวงจร ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 816 ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง ส่งต่อของขวัญแห่งการให้ “Gift To Give”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ โถงพระราชบิดา ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบเงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการศึกษา แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการ เรื่อง The 4th Joint Conference Ramathibodi – Osaka University - Collaborating Research “Past & Future”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง 621 ชั้น 2 อาคารบริหาร

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มอบเงิน ให้แก่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำเงินไปจัดกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

Rama Endocrine Update 2020 ครั้งที่ 9 "From Knowledge to Practice"

1-2 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม Watergate Ballroom A-B ชั้น 6 โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

Pages