ต้อนรับนักวิจัย

วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
เชิญร่วมงานมหกรรมคุณภาพถนนราชวิถี ครั้งที่ 3 และงานมหกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 21

ระหว่างวันที่ 27 - 28 ส.ค. 57 ชั้น 8 - 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

 
Rama Channel สัญจร On Stage

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ณ เดอะมอลล์โคราช จ.นครราชสีมา

 
ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา เรื่อง พามือ พบหมอ

วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 8.45 - 12.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวิะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

Pages