เสวนา “การผลักดันผลงานวิจัยไปสู่นโยบาย”

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้อง 910C อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
ฝ่ายการพัสดุ จัดอบรมหลักสูตร Supply Chain

วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์  เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ 

 
มหกรรมคุณภาพศัลยศาสตร์

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

Pages