บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คุณสมสิริ อิงโพธิ์ชัย มอบเงินบริจาคจำนวน 500,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ผู้บริหารบริษัท เอ็ม ลีสซิ่ง จำกัด (สำนักงานใหญ่) มอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการร่วมกับกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ผศ. นพ.กิติกุล ลีละวงศ์ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 270,000 บาท แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
การบรรยาย “มุ่งเรียนรู้ สู่ความสำเร็จ (ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนา)”

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

โครงการให้ความรู้ เรื่อง ถอดบทเรียนความสำเร็จ การดูแลผู้ป่วยปลูกถ่ายหัวใจ
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 476

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ

กิจกรรม FIT FUN FIN: ลดน้ำหนัก ฮักสุขภาพ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) อาคาร SME BANK TOWER ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน
โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 474
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมฝ่ายการพัสดุ ชั้น 2 อาคารพัสดุ
เปิดรับตรงพนักงานให้การดูแลผู้สูงอายุ (Nurses' aides) หลักสูตร 6 เดือน ปีการศึกษา 2562
เรียนฟรี มีงานให้ทำ รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน - 2 มิถุนายน 2562
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับตรงผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) หลักสูตร 1 ปี ปีการศึกษา 2562

เรียนฟรี มีงานให้ทำ สกอ. และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ทุนจบแล้วมีโอกาสทำงานที่โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 24 พ.ค. 2562

งานเลี้ยงละศีลอด ชมรมมุสลิมรามาธิบดี ขอเชิญฟังบรรยายในหัวข้อ “คุณค่าเดือนเราะมะฎอน เดือนแห่งความประเสริฐ”

ในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ห้องประชุม 910 BC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

Pages