ที่มาแห่งการชวนดูละครเวทีการกุศล เรื่อง บัลลังก์เมฆ

ละครเวทีรอบการกุศล วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 19:00 น. ที่ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ เริ่มจำหน่วยบัตรวันที่ 3 มิ.ย. 2562 บัตรราคา 1,000-4,500 บาท

ชมรมฟื้นฟูชีวิตใหม่รามาธิบดี (กลุ่มผู้ป่วยมะเร็งเต้านม) จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2/2562 เรื่อง "พินัยกรรมชีวิต"

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายศาสตร์อินทีเกรทเฉพาะทางด้านศาสตร์การแพทย์แผนจีน หัวข้อ "ศาสตร์การแพทย์แผนจีนในศตวรรษที่ 21"

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องบรรยาย 623 ชั้น 2 อาคารบริหาร

ค่ายรามาฯ อาสาร่วมใจ

เมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ วัดหัวลำ และโรงเรียนวัดหัวลำ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี

ประชุมการวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและสังคม “กัญชาทางการแพทย์: บทบาทของรามาธิบดีและเครือข่าย”

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

คุณสมยศ เลิศสุมิตรกุล มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

โครงการพัสดุ Charity ครั้งที่ 488

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ หอเกียรติยศรามาธิบดี ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

อบรมโครงการ “คลายปัญหาการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 คลินิกจัดซื้อ”

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 910 ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

งานแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติบุคลากรคณะฯ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง Current Wound, Ostomy, Continence and Foot Care

วันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ

Pages