กิจกรรม Job and Education Fair @ICT MAHIDOL ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล

Intro-dive

26 Feb 2019, 5PM - 8PM ห้อง 910B ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เสวนาวิชาการเรื่อง "เจาะลึกการขอตำแหน่งวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล"

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องอเนกประสงค์ 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชุมวิชาการศัลยศาสตร์รามาธิบดี 2562

วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบรางวัล  “โครงการอ้วนแล้วไง ทำไมต้องกลัว” โดยมี คุณประภพ มิตรสงเคราะห์  รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล และคุณรณิดา ตุละวิภาค ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ร่วมกล่าวรายงานเเละเปิดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีอาจารย์วิไล  ตั้งปนิธานดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เป็นผู้มอบรางวัล

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการบริโภค” ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม มหกรรมสุขภาพ ครั้งที่ 4/2561 "สุขภาพดี สร้างได้ด้วยตัวเรา"

วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก งานการพยาบาลบริการเฉพาะ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมเปิดให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จุดบริการ ณ ศูนย์บริการทางการแพทย์ สาขาโรงเรียนเรวดี

ประกาศ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา (หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) ประจำปีการศึกษา 2562

ติดต่อขอรับใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 8 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 17.00 น.

ทำบุญเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ชั้น 1 อาคารบริหาร

ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่

Pages