กิจกรรม ตลาดนัด Recycle ปันสุข เปลี่ยนโลก ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนเมษายน

เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารบริหาร

โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนเพื่อพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R) รุ่นที่ 4

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยประยุกต์  หัวข้อ "การรักษาโรคและอาการ ตามศาสตร์การแพทย์แผนไทยประยุกต์"

ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๖๒๑ ชั้น ๒ อาคารบริหาร 

สละเวลาซักนิด คิดแยกขยะ

โครงการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานปี 2

งานกาล่าดินเนอร์การกุศล “บรมราชกุมารี ผู้ทรงให้ไม่สิ้นสุด”

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร “ตำแหน่ง พยาบาล”  ในงาน JOB FAIR รับสมัครพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดนครนายก

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากร ในงาน “KU JOB FAIR 2019” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคลากรใน “ตำแหน่ง เภสัชกร” ในงาน JOB FAIR “PHARMACY MU JOB FAIR” คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบ ๖๔ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น ๑ อาคารหลัก (อาคาร ๑)

Pages