คุณประสิทธิ์-คุณวันดี ฉลองชัยชาญ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

Healthcare เรียนรู้ สู้โรค 2019

วันที่ 27-30 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ฮอลล์ 5 อิมแพ็คเมืองทองธานี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และภาควิชาพยาธิวิทยา เข้าร่วมงาน JOB FAIR เพื่อรับสมัครนักเทคนิคการแพทย์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โครงการสัมมนาศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี เรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ และพัฒนาทีมงานอย่างสร้างสรรค์”

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน พัทยา จี จังหวัดชลบุรี

คุณสวาท คล้ายนิล และครอบครัว มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณองค์อร สพันธุพงษ์ มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญเข้าร่วม กิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Princess Chulabhorn International Oncology Conference 2019: Cancer Genomics 101

Pre-Congress workshop Program August 6-7th 2019

พิธีเปิดโครงการวิจัย “การศึกษาระยะยาวอิทธิพลของปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึมในพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย” ประจำปี 2562 (EGAT 3/3)

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารนันทนาการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนเบาหวานรามาธิบดี จัดกิจกรรม "เพื่อนชวนเพื่อนออกกำลังกาย" ปีที่ 4 ครั้งที่ 6
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร
ต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมสำรวจ การประเมินโอกาสพัฒนา (Gap Assessment) ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

ทำบุญเดือนเกิดบุคลากร ประจำเดือนมิถุนายน

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

Pages