โครงการอบรมเครือข่ายผู้ประสานงานความเสี่ยง (Risk Network) ปีที่ 2

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 810AB ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

รามาฯ ร่วมงานวิ่งเชิงสัญลักษณ์ และงานแถลงข่าวครั้งที่ 2 พร้อมเปิดยุทธการต้านมะเร็งฯ

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ อุทยาน 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม ปีที่ 4 ครั้งที่ 8/62 ประชุมหัวข้อ "หลักการเลือกผลไม้สำหรับเพื่อนเบาหวาน"

วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร

บริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

คุณวิรัตน์ ชินประพินพร มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรองมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

คุณวรรณี ศิริมงคลเกษม มอบเงินบริจาคสมทบทุนโครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ อาคาร GFPT ถนนพระรามที่ 2

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารบริหาร

คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2562

วันที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 07.00-14.00 น. ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ถาม-ตอบ "มาตรการบ้านปลอดบุหรี่ ลดความรุนแรงต่อสุขภาพ"

กฎหมายทำให้คนในบ้าน สูบบุหรี่น้อยลงหรือไม่...

โครงการ “10 วัน 10 ความดี” สายน้ำผึ้งจิตอาสา ทำความดีด้วยใจ

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ ชั้น 1 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษารามาธิบดี ร่วมส่งภาพประกวดในหัวข้อ Rama around the world

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานได้ทางเว็บไซต์ https://med.mahidol.ac.th/photocontest

Pages