คณะฯ เข้าร่วมงาน Job Fair มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรและสรรหาบุคลากร

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ เรื่อง พลิกวิกฤตการพยาบาล: ประเด็นกฎหมายและทางออกวิชาชีพ

วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ

ต้อนรับคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ (สพม.) ในการตรวจเยี่ยมและประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานคณบดี ชั้น 5 อาคารบริหาร

งดให้บริการศูนย์อาหาร อาคารวิจัยและสวัสดิการ

ในวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.

วัยรุ่นส่วนใหญ่มีความเชื่อที่ผิดว่า...การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย

การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตราย

Translational Medicine Program

ADMISSIONS 2019 March 1 - May 17

The 33rd Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2019: Highlights in Pediatrics: All You Need to Know

วันที่ 2 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

ขอเชิญเข้าร่วมงาน Mass Meeting

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี

ขอเชิญชวนอาจารย์แพทย์ทุกท่าน สมัครทุนพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยของอาจารย์

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤษภาคม 2562 ติดต่อสอบถามได้ที่: หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย ห้อง 307 ชั้น 3 อาคารวิจัยและสวัสดิการ

พิธีรับรางวัลและเข็มเครื่องหมายมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

งาน MU Blue Night คืนสู่เหย้าเรามหิดล ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 ณ ลานด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมบรรยายธรรม เรื่อง แสงธรรม นำงานเป็นสุข (ค่านิยมองค์กร สู่การพัฒนา)

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1)

Pages